+302112341244
Μενού

ΠΛΗΡΕΙΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Datum: 7.7.2021

Διοργανωτής διαγωνισμού:
 
Εταιρεία ASTRATEX a.s. Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 25944355, DIČ: CZ25944355. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, τμήμα Β, φάκελος 27623.
 
Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους κανόνες ή να ακυρώσει την δράση χωρίς να δώσει κάποια αιτιολογία. Η ανταμοιβή δεν είναι νομικά εκτελεστή στον διοργανωτή. Ο διοργανωτής του διαγωνισμμού διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τις κριτικές του διαγωνισμού αυτές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.
 
Η εξέταση/ αξιολόγηση δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τους έγκυρους νομικούς κανονισμούς στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας· να περιέχει τυχόν ακατάλληλες δηλώσεις που θα ήταν αντίθετες με την ηθικότητα, τους γενικά αποδεκτούς κανόνες αξιοπρέπειας και ηθικής, ή που θα υπονόμευαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια· περιέχουν στοιχεία πορνογραφίας, βίας, προσβλητικού ή άλλως ακατάλληλου περιεχομένου· δυσφημίζουν ένα έθνος, φυλή, εθνοτική ομάδα ή άλλη ομάδα ατόμων για να υποκινήσει ή να παρακινήσει το έγκλημα ή να διαπράξει ανήθικες πράξεις· περιέχουν στοιχεία ή μέρη στα οποία διεκδικούν τα δικαιώματα ή συγγενικά δικαιώματα, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως εμπορικά σήματα ή ονομασίες προέλευσης και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· περιέχουν κρυφή διαφήμιση· βλάπτουν με οποιοδήποτε τρόπο την φήμη του διοργανωτή.
 
Ο διοργανωτής του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσσει και να μην συμπεριλάβει στον διαγωνισμό, το περιεχόμενο το οποίο δεν πληροί τους όρους όπως περιγράφονται παραπάνω, να αφαιρέσει χωρίς αιτιολογία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή μετά το πέρας του, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.
 
Δεν υπάρχει κανένα νομικό δικαίωμα νίκης. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους του διαγωνισμού ή των κερδών ανά πάσα στιγμή, να αναβάλει, να διακόψει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό χωρίς αποζημίωση για ολόκληρη τη διάρκεια του διαγωνισμού, ενώ ο αγωνιζόμενος δεν δικαιούται επιστροφή των εξόδων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
 
Μπορείτε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό εάν έχετε λογαριασμό πελάτη. Υπάλληλοι του διοργανωτή και όλα τα άτομα που εμπλέκονται στην οργάνωση και την παροχή του διαγωνισμού, καθώς και άτομα σε σχέση με τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω, κατά την έννοια των διατάξεων § 22 του Νόμου αρ. 89/2012 Sb., αστικού δικαίου.
 
Μετά το τέλος του διαγωνισμού, στις 31 Δεκεμβρίου 2024, θα επιλεγούν τα πρόσωπα με τον μεγαλύτερο αριθμό αντιδράσεων (μου αρέσει) στην κριτική τους. Ο διοργανωτής του διαγωνισμού θα επικοινωνήσει με τους νικητές στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση εντός 30 εργάσιμων ημερών από το τέλος του διαγωνισμού. Ο νικητής δεν δικαιούται να ζητήσει την πληρωμή του βραβείου σε μετρητά.
 
Κάθε πελάτης μπορεί να λάβει μόνο ένα έπαθλο, οπότε ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την κριτική του με τον υψηλότερο αριθμό θετικών αντιδράσεων (μου αρέσει).
 
Εάν ένας συμμετέχων πληροί τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, αυτοί είναι οι ισχύοντες κανόνες. Εάν παραβεί τους κανόνες, ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό. Οι κανόνες θα είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
 
Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους κανόνες αυτού του διαγωνισμού ανά πάσα στιγμή ή να τον τερματίσει χωρίς περαιτέρω αιτιολογία. Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση ισχύει μετά τη δημοσίευση στην astratex.gr.
 
Αυτοί οι κανόνες τίθενται σε ισχύ την 2η Ιανουαρίου 2024. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι εθελοντική και ο διαγωνιζόμενος, συμμετέχοντας στον διαγωνισμό, εκφράζει την συγκατάθεσή του για τους κανόνες του. Οποιαδήποτε παράβαση ή καταστρατήγηση αυτών των κανόνων από τους διαγωνιζόμενους ή απόπειρες κατάχρησής τους αποτελεί λόγο για τον άμεσο αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από τον διαγωνισμό.