Μενού


Datum: 28.1.2019

Εγγύηση και επιστροφές

Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημέρα που ο καταναλωτής παραλαμβάνει το προϊόν. Η περίοδος εγγύησης των προϊόντων είναι 24 μήνες, όπως και στα συμβατικά καταστήματα. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για τυχόν ελαττώματα που παρουσιάζουν τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους από τον αγοραστή ή που εμφανίζονται κατά την περίοδο εγγύησης. Δεν ισχύει για ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό ή μηχανική βλάβη. Κατά το πλύσιμο και τον καθαρισμό των εσωρούχων, τηρήστε τα σύμβολα πλύσης που υποδεικνύει ο κατασκευαστής στην ετικέτα.

Οι επιστροφές μπορούν να γίνουν ταχυδρομικώς ή και προσωπικά. Το κόστος αποστολής του προϊόντος προς επιστροφή καλύπτεται από τον πελάτη, εμείς καλύπτουμε το κόστος αποστολής στον πελάτη. Συσκευάστε σωστά το προϊόν σε συσκευασία που να ανταποκρίνεται στη φύση του προϊόντος, έτσι ώστε το προϊόν να μην υποστεί περεταίρω ζημιές κατά τη μεταφορά. Πρέπει πάντα να συμπεριλάβετε την περιγραφή του ελαττώματος και το συμπληρωμένο δελτίο επιστροφής (στο κάτω μέρος του δελτίου παράδοσης) καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Διεκπεραιώνουμε κάθε επιστροφή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο πελάτης ειδοποιείται για την κατάσταση της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία επιστροφής / αλλαγής των προϊόντων, μεταβείτε εδώ.


Ενημερωτικό δελτίο

Επιθυμείτε ενημερώσεις από εμάς Ενεργοποιήστε την αποστολή ενημερωτικού δελτίου και αποκτήστε μεταφορικά ΔΩΡΕΑΝ

Επεξεργασία, αποσύνδεση