ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Αλλαγή και επιστροφή

Το καλάθι σας είναι άδειο

Και αυτό είναι μεγάλο κρίμα. Προσθέστε κάτι από τα Αγαπημένα σας ή ρίξτε μια ματιά στις Νέες αφίξεις

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του πρόγραμματος πίστης Astratex Club


Datum: 20.7.2020

I. Γενικοί όροι

 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του προγράμματος επιβράβευσης Astratex club (εφεξής "ΓΟΠ") ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης Astratex club.
 2. Σκοπός και στόχος του προγράμματος επιβράβευσης Astratex club είναι η παροχή πλεονεκτημάτων για όλους τους εγγεγραμμένους πελάτες του λεκτρονικού καταστήματος Astratex.gr, τα οποία συνίστανται ιδίως στη δυνατότητα απόκτησης επιβράβευσης ή μπόνους μετρητών και άλλων πλεονεκτημάτων.
 3. Το πρόγραμμα επιβράβευσης Astratex club προσφέρεται μόνο σε συγκεκριμένα άτομα για προσωπική χρήση. Δεν είναι διαθέσιμο σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες, συλλόγους, ενώσεις και σωματεία.
 4. Οι παρόντες ΓΟΣ ισχύουν από 1.1.2024.


II. Ορισμοί όρων

E-shop – διαδικτυακό κατάστημα στη διεύθυνση www.astratex.gr
Πρόγραμμα – πρόγραμμα επιβράβευσης του Astratex club
Πωλητής – ASTRATEX a.s., εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, τμήμα Β, ένθετο 27623, έδρα: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praga 7 , Τσεχία. αριθμός μητρώου: 25944355, εκπροσωπείται από τον ing. Miroslav Tesar, διευθυντή της εταιρείας. Ο πωλητής είναι επίσης ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Ενδιαφερόμενος – οποιοσδήποτε πελάτης του Πωλητή – φυσικό πρόσωπο, άνω των δεκαοκτώ (18) χρονών είτε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που θα εκφράσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
Σύμβαση αγοράς – μια σύμβαση που συνάφθηκε μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, αντικείμενο της οποίας είναι η αγορά αγαθών.
Αγαθά – τα προϊόντα που ο πωλητής προσφέρει προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Αστικός κώδικας – νόμος Νο. 89/2012 Συλλογής του Αστικού Κώδικα.


III. Καθορισμός συμμετοχής στο πρόγραμμα

 1. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και δημιουργείται με την εγγραφή στο πρόγραμμα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.
 2. Η εγγραφή πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο αιτών να συμπληρώνει δεόντως τη φόρμα ηλεκτρονικής εγγραφής (η εγγραφή δεν είναι δυνατή χωρίς τη συμπλήρωση των πεδίων που επισημαίνονται ως "υποχρεωτικά"). Ολοκληρώνοντας την εγγραφή, ο αιτών επιβεβαιώνει ότι όλες οι πληροφορίες που του παρέχει η φόρμα είναι αληθείς. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή του αιτούντος για το πρόγραμμα ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, εάν αποδειχθεί ότι τα δεδομένα που συμπληρώθηκαν από αυτόν στα πεδία που επισημαίνονται ως "υποχρεωτικά" είναι λανθασμένα ή αναληθή.
 3. Αφού συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των δεδομένων που εισήγαγε ο αιτών και μετά την επιτυχή επιθεώρησή τους από τον πωλητή, ο αιτών θα αποστείλει ένα e-mail επιβεβαίωσης με έναν σύνδεσμο ενεργοποίησης στη διεύθυνση e-mail που έχει εισαγάγει. Με την είσοδο του συνδέσμου ενεργοποίησης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ιστού, ο ενδιαφερόμενος ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής και ο Πωλητής θα διαθέτει τον προσωπικό του λογαριασμό μέλους (εφεξής "Λογαριασμός μέλους").
 4. Εάν ο υποψήφιος δεν ολοκληρώσει την εγγραφή το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του e-mail με τον σύνδεσμο ενεργοποίησης, η διαδικασία εγγραφής του υποψηφίου θα τερματιστεί και τα δεδομένα του αιτούντος που καθορίζονται στη φόρμα εγγραφής δεν θα καταχωρηθούν περαιτέρω ούτε θα υποβληθούν σε άλλη επεξεργασία από τον πωλητή - δεσμευτική νομοθεσία θα διασφαλίσει την απομάκρυνσή τους από το σύστημά τους.
 5. Ο Αιτών - μέλος του προγράμματος, δεσμεύεται να ενημερώσει τον Πωλητή για οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή και να πραγματοποιήσει αυτήν την αλλαγή χωρίς καθυστέρηση στις λεπτομέρειες εγγραφής στον Λογαριασμό του Μέλους.
 6. Η πρόσβαση στον λογαριασμό μέλους πραγματοποιείται μέσω του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος και διασφαλίζεται από ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που έχουν εισαχθεί από τον Αιτούντα. Ο αιτών - μέλος του προγράμματος, υποχρεούται να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα σχετικά με τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση στον λογαριασμό μέλους του, να τον προστατεύσει από κατάχρηση και να μην επιτρέπει τη χρήση του λογαριασμού μέλους του σε τρίτους.
 7. Ο Αιτών - Το Μέλος του Προγράμματος αναγνωρίζει ότι ο Λογαριασμός Μέλους ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος όλο το εικοσιτετράωρο, ειδικά όσον αφορά την απαραίτητη συντήρηση λογισμικού (hardware), ή απαραίτητη συντήρηση υλικού (software) και λογισμικού τρίτων.


IV. Προδιαγραφές προγράμματος, οφέλη

 1. Ο Αιτών, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα, λαμβάνει πόντους ανάλογα με τις αγορές που πραγματοποίησε σύμφωνα με την Σύμβαση αγοράς (σταθμισμένος με την τιμή αγοράς για Αγορασθέντα και Καταβληθέντα Αγαθά, μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων, αγορασμένων κουπονιών δώρων και εξόδων αποστολής), πάντα σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται για τα συγκεκριμένα αγαθά που αγοράζει από τον Πωλητή, κατά τη σύναψη της Συμφωνίας Αγοράς (εφεξής "Πόντοι"). Μετά τη σύναψη της Συμφωνίας Αγοράς και την αποστολή των Αγαθών, ο Πωλητής ενημερώνει τον Αιτούντα - μέλος του προγράμματος για την κατανομή των Πόντων, τους οποίους ο Υποψήφιος - μέλος του προγράμματος δικαιούται να χρησιμοποιήσει για να αντλήσει οφέλη και πλεονεκτήματα στο Πρόγραμμα μόνο μετά την ενεργοποίησή του, τα οποία ο Πωλητής αναγνωρίζει την επόμενη ημέρα από τη στιγμή ενεργοποίησης, περίοδος κατά την οποία το Ενδιαφερόμενο Μέρος δικαιούται να αποχωρήσει από τη Συμφωνία Αγοράς που έχει συναφθεί σχετικά με το γεγονός ότι έχει συναφθεί με μέθοδο εξ αποστάσεως. Η ισχύς των κατανεμημένων πόντων, εάν δεν χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που καθορίζεται στο «ΓΟΠ», περιορίζεται σε μια καθορισμένη περίοδο από την απόκτησή τους, η οποία καθορίζεται παρακάτω (μετά τη λήξη τους, δεν θα ληφθούν υπόψη). Εάν ο Αιτών - μέλος του προγράμματος ασκήσει το δικαίωμά του να αποσυρθεί από τη Συμφωνία Αγοράς που έχει συναφθεί εξ αποστάσεως, οι Πόντοι που διατίθενται για την αγορά των επιστρεφόμενων Εμπορευμάτων δεν θα ενεργοποιηθούν και ο Πωλητής θα ακυρώσει την κατανομή τους. Μετά από την εγγραφή ο κάθε ενδιαφερόμενος λαμβάνει πόντους για το κάθε προϊόν που αγόρασε και διατήρησε. Προστίθενται μετά την περίοδο επιστροφής 30 ημερών.
 2. Σε περίπτωση που ο Αιτών - μέλος του προγράμματος, κατόπιν συμφωνίας με τον Πωλητή σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται μετά από την Συμφωνία Αγοράς, ζητήσει την επιστροφή των Αγαθών και την ανταλλαγή του με άλλο, οι όροι που ισχύουν την ημέρα σύναψης της αρχικής Σύμβασης Αγοράς είναι καθοριστικοί για την κατανομή των Πόντων.
 3. Με τη σύναψη της Σύμβασης Αγοράς, ο Αιτών δεν δικαιούται από τον Πωλητή την εκχώρηση ή ενεργοποίηση των Πόντων. Συγκεκριμένα, ο Πωλητής δικαιούται να αρνηθεί να εκχωρήσει ή να ενεργοποιήσει Πόντους για τη συναφθείσα Σύμβαση Αγοράς εάν ο Αιτών - μέλος του Προγράμματος δεν έχει συνδεθεί σωστά στο σύστημα του Πωλητή κατά τη σύναψή του, ή εάν ο Αιτών - μέλος του Προγράμματος ενεργεί αντίθετα στους καλούς τρόπους με τη σύναψη της Σύμβασης Αγοράς.
 4. Το ενδιαφερόμενο μέλος του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει Πόντους. Η ενεργοποίηση των Πόντων από τον Αιτούμενο θα προκαλέσει την πίστωση των Πόντων στο λογαριασμό του αιτούμενου πελάτη πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου επιστροφής των 30 ημερών. Η ενεργοποίηση των Πόντων θα πιστωθεί στο Πρόγραμμα επιβράβευσης Astratex Club του ενδιαφερόμενου Μέλους, αλλά όχι νωρίτερα από 21 ημέρες μετά την αποστολή των Αγαθών. Μετά την ενεργοποίηση των Πόντων, το Ενδιαφερόμενο Μέλος χάνει το δικαίωμα επιστροφής ή ανταλλαγής των Αγαθών.
 5. Ο Πωλητής δεσμεύεται να ενημερώσει τον Αιτούντα - μέλος του Προγράμματος, πάντα μετά τη σύναψη της Σύμβασης Αγοράς, για το ποσό των Πόντων που έλαβε.
 6. Ο Πωλητής του προγράμματος, στο οποίο περιλαμβάνεται ο αιτών - μέλος του προγράμματος, καθορίζει τον τύπο και το ποσό των ανταμοιβών. Μια ενημερωμένη επισκόπηση των ανταμοιβών και των κανόνων για τη χρήση τους είναι πάντα διαθέσιμη στα μέλη του προγράμματος στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος, πιο συγκεκριμένα τα ακόλουθα οφέλη και πλεονεκτήματα:

  • Για κάθε αρχική μονάδα (1) του νομίσματος στο οποίο χρεώνεται η τιμή αγοράς των Αγαθών σύμφωνα με τη Σύμβαση Αγοράς με το Ενδιαφερόμενο Μέρος - το μέλος του προγράμματος θα προσθέσει 0,08 πόντους
  • Οι πόντοι που κερδίζει ο Αιτών κατά τη διάρκεια της σύνδεσής του με αυτό το Επίπεδο Μέλους έχουν ημερομηνία λήξης 180 ημερολογιακών ημερών από την εκχώρησή τους, μετά από αυτό το χρονικό διάστημα οι πόντοι έχουν λήξει και δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω
  • η ισχύς των κατανεμημένων πόντων είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από τη στιγμή της ενεργοποίησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 1 αυτού του άρθρου του «ΓΟΠ»
 7. Πληροφορίες για τον αριθμό των πόντων που διατίθενται από τον πωλητή, μπορούν να αναζητηθούν από τον αιτούντα - μέλος του προγράμματος, στον λογαριασμό μέλους του.
 8. Σε περίπτωση που τα Αγαθά επιστραφούν για οποιονδήποτε λόγο μετά την πίστωση των Πόντων από την αγορά των εν λόγω Αγαθών, για την χρήση τους σε επόμενη αγορά. Ο Πωλητής, σε περίπτωση επιστροφής της αξίας αγοράς των εν λόγω επιστρεφόμενων Αγαθών, θα μειώσει την αξία αγοράς της χρηματικής αξίας των Πόντων (έκπτωση επί της τιμής αγοράς) που εφαρμόστηκαν σε άλλη αγορά του Πελάτη.

 9. V. Τερματισμός συμμετοχής στο πρόγραμμα

  1. Η ιδιότητα μέλους του αιτούντος - μέλος του προγράμματος στο πρόγραμμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, λήγει:
   1. κατόπιν συμφωνίας του Πωλητή και του Αιτούντος - μέλος του προγράμματος,
   2. ακύρωση εγγραφής στο Πρόγραμμα από τον Αιτούντα - μέλος του προγράμματος,
   3. μονομερής διακοπή της ιδιότητας μέλους από τον Πωλητή, που αποστέλλεται στον Αιτούντα - μέλος του προγράμματος στη διεύθυνση e-mail που καθορίζει ο ίδιος στη φόρμα εγγραφής, κατά τη στιγμή της παράδοσής του. Ο Πωλητής δικαιούται να τερματίσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε Αιτούντος σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του «ΓΟΠ», ακόμη και χωρίς να δώσει λόγο, αλλά ειδικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
    • εάν ο Αιτών - μέλος του προγράμματος παρέχει λανθασμένες ή ψευδείς πληροφορίες κατά την εγγραφή,
    • εάν ο Αιτών - μέλος του προγράμματος κάνει κατάχρηση των παροχών που του παρέχονται ως μέλος του προγράμματος από τον Πωλητή,
    • εάν ο Αιτών - μέλος του προγράμματος εγγράφεται επανειλημμένα στο πρόγραμμα, ειδικά με σκοπό την απόκτηση πολλαπλών παροχών προγράμματος, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης εγγραφής στο πρόγραμμα, ο Πωλητής δικαιούται να αποσύρει τα οφέλη του Προγράμματος που έχουν ήδη παρασχεθεί στον Αιτούντα - μέλος του προγράμματος.
    • εάν ο Αιτών - μέλος του προγράμματος ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που παραχωρήθηκαν στον Πωλητή κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα, ή εάν ο Αιτών - μέλος του προγράμματος περιορίζει το πεδίο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της χορηγηθείσας συγκατάθεσης,
    • εάν ο Αιτών - μέλος του προγράμματος δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του προγράμματος,
    • εάν ο Αιτών - μέλος του προγράμματος διαπράξει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά παράβαση των όρων.
   4. τερματισμός του Προγράμματος από τον Πωλητή.
  2. Με τον τερματισμό της ιδιότητας μέλους του αιτούντος - μέλους του Προγράμματος, η πρόσβασή του στον Λογαριασμό Μέλους θα απενεργοποιηθεί και όλα τα δικαιώματα του Υποψήφιου και του Πωλητή που απορρέουν από την ιδιότητα μέλους στο Πρόγραμμα και από αυτές του «ΓΟΠ» λήγουν χωρίς αποζημίωση.


  VI. Προστασία προσωπικών δεδομένων

  1. Σε σχέση με την εγγραφή στο Πρόγραμμα, κάθε Αιτών συγκατατίθεται ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που συμπληρώνονται στη φόρμα εγγραφής για τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα, αλλά το αργότερο μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης, για τους σκοπούς που εκφράζονται στη συγκατάθεση, οι οποίοι αφορούν ειδικότερα στην εφαρμογή δραστηριοτήτων μάρκετινγκ στο Πρόγραμμα, τη δημιουργία ερευνών, αναλύσεων και στατιστικών επιχειρήσεων σχετικά με τις αγορές και τη συμπεριφορά εντός του Προγράμματος και την αποστολή επιχειρηματικών μηνυμάτων και προσκλήσεων σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πωλητής.
  2. Ο Αιτών - μέλος του προγράμματος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ορίζεται στο σημείο 1 αυτού του άρθρου του «ΓΟΠ» ανά πάσα στιγμή. Κατά την παράδοση της ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ο Πωλητής θα χάσει το δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Αιτούντος - μέλους του προγράμματος για τους σκοπούς που καθορίζονται στη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Με πιθανή ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Αιτούντα - μέλος του προγράμματος, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει του Προγράμματος, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά για τους σκοπούς (i) διασφάλισης της ορθής λειτουργίας του Προγράμματος και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα, (ii) προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων του Πωλητή (π.χ. υποχρεωτική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς, είσπραξη χρεών, πρόληψη επιθέσεων κ.λπ.) και (iii) εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον Πωλητή με γενικά δεσμευτική νομοθεσία, όλα τουλάχιστον για τη διάρκεια της συμμετοχής του Αιτούντος - μέλος του Προγράμματος στο Πρόγραμμα.
  3. Εάν ο Αιτών - μέλος του προγράμματος ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ο Πωλητής δεν θα του στείλει ένα εμπορικό μήνυμα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού μέλους του, το δικαίωμα σε οικονομικά μπόνους, το δικαίωμα σε ανταμοιβές και άλλα οφέλη του προγράμματος. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, το Ενδιαφερόμενο Μέρος - μέλος του προγράμματος θα αναζητήσει αυτές τις πληροφορίες ο ίδιος χωρίς περαιτέρω συνεργασία του Πωλητή (π.χ. με σύνδεση στον λογαριασμό μέλους).
  4. Εάν ο Αιτών - μέλος του προγράμματος ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή εάν περιορίσει το πεδίο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσης που έχει χορηγηθεί, ο Πωλητής δικαιούται να τερματίσει μονομερώς τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
  5. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Πωλητή διατίθενται εδώ: https://www.astratex.gr/politiki-aporritoy/.


  VII. Τελικές διατάξεις

  1. Αυτά τα «ΓΟΠ» είναι έγκυρα και αποτελεσματικά όπως αναφέρεται στον ιστότοπο του Πωλητή. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των επιχειρηματικών συνθηκών.
  2. Ο Πωλητής δικαιούται να ακυρώσει μονομερώς το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, ακόμη και χωρίς να δώσει λόγο. Τα ενδιαφερόμενα μέλη του προγράμματος θα ενημερωθούν για την ακύρωση του προγράμματος μέσω e-mail που αποστέλλεται στη διεύθυνση e-mail που καθορίζεται στη φόρμα εγγραφής, καθώς και μέσω ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.